با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

اگر می خواهید از طریق حواله بانکی کمک مالی کنید لطفا به ما ایمیل بزنید.

ایمیل

finance@iraniancommunitynetwork.org.uk

تلفن

+44 7951 035 096

آدرس ثبت شده

61 bridge Street, Kington,  HR5 3DJ

fa_IRفارسی