داوطلبان

داوطلبان

اگر می خواهید به ما کمک کنید و تجربه خودرا با ما در میان بگذارید، لطفاً برای ما از طریق آدرس volunteers@iraniancommunitynetwork.org.uk ایمیل ارسال کنید. info@icn-uk.org

اگر محدودیت در زمان دارید، لطفاً وقت آزاد خود را در فرم های مربوطه برای داوطلبی ذکر و برای ما ارسال نمایید.

متخصصان ومشارکت کنندگان

ما از همه متخصصانی که مایلند در هر سطحی با ارائه جزئیات تخصصی و در زمینه ای که علاقه مند هستند به ما ارائه دهند، و به هدف ما کمک کنند ، استقبال می کنیم.

ما از موضوعات مطرح شده در صفحه وبلاگ استقبال می کنیم ، لطفا در این خصوص مقاله، عکس ها و فیلم های خود را که به ما کمک می کند برای ما ارسال نمایید .

– Please forward your materials to info@icn-uk.org, we reject all abusive and insulting articles aimed at individuals, organisations or groups.

برای صفحه وبلاگ سلب مسئولیت می کند، به این معنی است که ما همه دیدگاه و مقاله های مربوطه را برای ارتقای افکار نو و توسعه فرهنگ بالاتر منتشر خواهیم کرد حتی مواردی که با اهداف ما مطابقت ندارند.

اعضای هیئت مدیره و امور اداری

هیئت مدیره در ICN نقشی اساسی و تعیین کننده است. 

موثرترین هیئت مدیره آنهایی هستند که شامل افراد از طیف متنوعی در زمینه ها ، تجربیات و مهارت ها می شوند. 

نقش هیئت مدیره این است که اطمینان حاصل کند که اهداف خیریه موسسه شامل منافع ذینفعان خود را برآورده می کند و چشم انداز ، مأموریت و ارزش های خود را تحویل می دهد. 

How To Join Us

Make A Donation

£
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: £100.00

fa_IRفارسی